051 439 370info@esis.si

Garancija

Kaj morate vedeti

Redno vzdrževane naprave delujejo bolje imajo večji izkoristek, daljšo življenjsko dobo in s tem stranka nižje stroške obratovanja in garancijo na napravo.

Trajanje garancije

Na opremo proizvajalca MAXA je 2 leti garancije (možnost dokupiti 3 leti dodatnega jamstva, ob nakupu klimatske naprave )

Kako uveljavljate garancijo ob težavah z napravo?

 1. Dajalec garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, pod pogoji, da je izdelek pravilno nameščen, redno vzdrževan in se uporablja v skladu z njegovim namenom ter pisnimi navodili za uporabo, ki jih je izdal dajalec garancije.
 2. Izdelek šteje kot redno vzdrževan, če je enkrat letno opravljen servis le-tega s strani pooblaščenega serviserja. Dokaz o rednem vzdrževanju so originalni računi, izdani za opravljene servisne storitve s strani pooblaščenega serviserja.
 3. Zahtevke iz naslova garancije lahko potrošnik uveljavlja pri prodajalcu ali dajalcu garancije ob istočasni predložitvi garancijskega lista in originalnega računa prodajalca, ki je izdelek prodal potrošniku. Račun mora biti opremljen z imenom in sedežem prodajalca, žigom, datumom prodaje ter podpisom prodajalca.
 4. Zahtevek o garanciji s pripadajočimi dokumenti (Garancijski list, računa prodajalca, dokazila o rednem vzdrževanju, ter naslov in kontakt stranke oziroma objekta) pošljite na: info@esis.si. Nato vas bomo vodili naprej.
 5. Garancija NE velja v primeru:
  a. ne upoštevanja navodil za uporabo, ki jih je izdal dajalec garancije
  b. nepravilne namestitve, uporabe in vzdrževanja izdelka
  c. popravil, ki jih je opravila nepooblaščena oseba
  d. vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka
  e. malomarnega ravnanja z izdelkom
  f. poškodb zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe
  g. napak, nastalih zaradi višje sile ( strela,vodni izlivi, prenapetosti omrežja)
  h. napak plastičnih delov, podvrženih hitri obrabi
  i. napak, ki so posledica motenj iz okolja
  j. nihanja električne napetosti za več kot 10%
  k. neopravljeni letni pregledi klimataske naprava v casu garancije