ESIS - VZDRŽEVANJE

Pokličite nas:

051 439 370

Vzdrževanje

PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

 • Klimatskih naprav
 • Klimatov
 • Toplotnih črpalk
 • Ogrejevalnih sistemov
 • Prezračevalnih sistemov

Sklenitev vzdrževalne pogodbe

V podjetju Esis-co storitve se zavedamo, kako pomembno je redno servisiranje in vzdrževanje naprav, zato temu področju namenjamo še prav poseben pomen.

Poleg izvajanja servisiranja in vzdrževanja po naročilu, nudimo tudi naprednejšo obliko vzdrževanja, to je sklenitev vzdrževalne pogodbe. Pomeni program planiranega vzdrževanja, ki zagotavlja večjo učinkovitost delovanja naprav in njihovo ekonomičnost ter preprečevanje nepotrebnih večjih okvar. S sklenitvijo vzdrževalne pogodbe prevzamemo skrb za nadzor.

Za izvajanje rednega pogodbenega vzdrževanja skrbimo s strokovno usposobljenimi servisnimi skupinami, ki izvajajo vse servisne storitve, ne glede na starost naprav ter sistemov. Zagotavljamo kakovostne storitve z učinkovitim delom, nadpovprečnim tehničnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami.

Prednosti ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe

 • Prihranek: izvajanje rednega vzdrževanja zaradi večje učinkovitosti in manjših obratovalnih stroškov pomeni velik prihranek vaših sredstev.
 • Brezskrbnost: preventivno vzdrževanje bo zmanjšalo število okvar sistema in podaljšalo življenjsko dobo vaše opreme.
 • Prioritetna popravila - odzivnost: v primeru, da se v vašem sistemu med delovanjem poleti ali pozimi pojavi okvara, imajo uporabniki z vzdrževalno pogodbo prednost pred ostalimi.
 • Stalnost: servisna služba podjetja Esis-co storitve dodeli posamezne serviserje določenim strankam. Tako boste spoznali in se navadili na manjše število serviserjev, poleg tega pa bodo tudi slednji bolj seznanjen z vašo opremo.

Naša pogodba za preventivno vzdrževanje zagotavlja:

 • redne obiske,
 • pregled in nastavitev sistema,
 • prednostne interventne obiske za ugotavljanje in odpravljanje napak,
 • dogovorjen in nespremenljiv letni strošek vzdrževanja, ki ustreza vašemu sistemu in potrebam,
 • analiziranje delovanja za preventivno vzdrževanje sistema s strani profesionalnega osebja za preprečitev nepričakovanih in dragih popravil,
 • daljšo življenjsko dobo opreme,
 • zaščito z garancijo na opravljene storitve in vgradni material,
 • vodenje evidence vzdrževalnih in drugih posegov na vaših sistemih.

Naše poslanstvo je zagotavljanje ugodnega bivanja v vseh prostorih, kjer delujemo, se zadržujemo, bivamo.