SERVIS TOPLOTNIH ČRPALK

Pokličite nas:

051 439 370

Servis toplotnih črpalk

VZDRŽEVANJE TOPLOTNE ČRPALKE ZA SEGREVANJE SANITARNE VODE

Servis toplotnih črpalk

Z rednimi servisnimi pregledi boste zagotovili brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo proizvoda. Prvi pregled naj pooblaščena servisna služba dve leti po priključitvi. Ob pregledu optično preveri izrabljenost zaščitnih anod in po potrebi očistiti vodni kamen, ki se glede na kakovost, količino in temperaturo porabljene vode nabere v notranjosti grelnika. Zamenjava anod je nujna, če je premer zmanjšan na 1/3. Pri vsakem odpiranju kotlička zamenjati tesnilo na prirobnici. Električno grelo je potrebno enkrat letno očistiti in preveriti njegovo delovanje. Vsakih štirinajst dni je potrebno preveriti prehodnost varnostnega ventila. Ročno sprožimo odprtje ventila (npr. z dvigom vzvoda na ohišju ventila) in opazujemo, če po izpihovalni cevi priteče voda. S tem izplaknemo tujke in karbonatne obloge, ki bi se morebiti nabrale v ventilu. Vsakih šest mesecev kontrolirati samodejno odpiranje ventila. V ta namen zapremo zaporni ventil pred varnostnim sklopom in začnemo ogrevati vodo v grelniku. Zaradi širjenja vode med segrevanjem tlak v grelniku narašča in varnostni ventil se mora sprožiti. Opazujemo iztok vode skozi izpihovalno cev. Po opravljenemu preizkusu moramo zaporni ventil ponovno odpreti. Če varnostni ventil ni brezhiben,  ga je potrebno zamenjati.

Pri pravilni namestitvi in uporabi bo toplotna črpalka delovala brez posebnega vzdrževanja in servisiranja. V primeru, da je toplotna črpalka izpostavljena prahu, se lahko hitro zamašijo lamele uparjalnika (na vrhu toplotne črpalke), kar povzroča težave pri delovanju toplotne črpalke. Če opazite takšno stanje, je potrebno uparjalnik pazljivo očistiti. To lahko opravite sami tako, da najprej izvlečete priključno vrvico iz vtičnice, odvijete pritrdilne vijake okova na vrhu toplotne črpalke in ga odstranite. Lamele lahko očistite s sesalcem za prah ali pa rahlo prepihate s kompresorjem.

Če pride pri delovanju toplotne črpalke do določenih težav ali napak, pokličite servis.


Pred prijavo napake prijavite sledeče:

  • če je z dovodom električne energije vse vredu
  • če ima izhajajoči zrak ovire
  • če je temperatura okolice prenizka- manj kot 8°C (uparjalnik lahko zaladeni)
  • če se ne sliši delovanje kompresorja in ventilatorja (okvara kompresorja ali ventilatorja)
  • če je količina kondenzata še vedno enaka (ali ga je vse manj)
Servis toplotnih črpalk

OPOZORILO: Če se temperatura vode pri delovanju toplotne črpalke dvigne preko 60°C gre v tem primeru prav tako za napako in zato nujno pokličite servis!

Kadar deluje agregat toplotne črpalke sočasno z gretjem preko toplotnega menjalnika ali sočasno z električnim grelom in je ta temperatura presežena, ne gre za napako. V tem primeru je lahko temperatura vode v spodnjem delu akumulatorja, kjer je kondenzator toplotne črpalke, nižja kot v zgornjem delu, kar še omogoča delovanje agregata.

Čiščenje grelnika vode, polletno kontrolo varnostnega ventila, zamenjavo zaščitne anode in el .grela naj opravi pooblaščen serviser oz. strokovno usposobljena oseba!

Če je priključna vrvica poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se s tem izogne nevarnosti!

MOŽNE NAPAKE IN ODPRAVA LE TEH

Opis motnje
Vzrok
Odprava motnje
TČ ne deluje
Izklopljeno stikalo
Vklopite stikalo
TČ ne ogreje do nastavljene temperature
Prisilna cirkulacija odvame preveč toplote
Izklopite črpalko in zaprite ventil prisilne cirkulacije
TČ ne deluje
Izklopljeno stikalo
Vklopite stikalo
Nekje v sistemu pušča plin
Pokličite pooblaščenega serviserja
Poškodba na uparjalniku zaradi nepazljivega čiščenja
Pokličite pooblaščenega serviserja
TČ deluje stalno - se ne izklaplja
Premalo plina v sistemu
Pokličite pooblaščenega serviserja
Nekontroliran odvod toplote iz grelnika vode
Preverite vse možne odjeme toplote iz grelnika
TČ povzroča prevelik hrupDotik ventilatorja z ohišjem ali zaščitno mrežo
Pokličite pooblaščenega serviserja