SERVIS PREZRAČEVANJA

Pokličite nas:

051 439 370

Servis prezračevanja

SERVISIRANJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV

Prezračevalni sistemi so lahko glede na svojo sestavo in funkcijo precej zahtevni, zato je redno pregledovanje in servisiranje nujno potrebno. Ker v bivalne prostore vpihujemo zunanji zrak, je zelo pomembno, da neprekinjeno zagotavljamo ustrezno visoko kakovost zraka in primerno temperaturo.

S servisnimi pregledi zagotavljamo redno menjavo zračnih filtrov in drugih iztrošenih rezervnih delov, kontrolo vseh vrtečih delov naprave, kontrolo ležajev, pravilno delovanje in nastavitve avtomatike, ustrezno pripravo ogrevalnega in hladilnega medija, meritve skupnih  količin zraka, razdelitev zraka po elementih, mikroklimatske meritve in drugo.

Strokovno servisirane naprave zagotavljajo zdravo in prijetno bivanje, varno obratovanje in velik prihranek energije.

Rekuperator
Rekuperator
Rastor
Rastor
Rešetka
Rešetka

FILTRI

Filtri se običajno uporabljajo za čiščenje dovajanega zraka v prezračevalnih napravah kot tudi pred izločitvijo-vračanjem onesnaženega odpadnega zraka. Razen za ogljikove filtre, za katere velja, da se uporabljajo za separacijo plinov ter vonjev, se filtri delijo na razrede: pred filtri, fini filtri ter absolutni filtri.
Predfilter

Pred filtri

Material za izdelavo filtra je sestavljen iz steklenih ter sintetičnih vlaken. Hitrost zraka skozi tak medij je okoli 0,5 - 2m/s. Stopnja zadrževanja delcev je pri tem mediju večinoma odvisna od inercijskega učinka. Delci ne sledijo poti zračnega toka, ko ta ovije vlakno filtra, temveč nadaljujejo v prvotni smeri gibanja ter se prilepijo na vstopno starn filtra. Področja uporabe pred filtrov:
  • zadovoljiva zaščita pred cvetnim prahom
  • zaščita pred akumulacijo tekstilnih vlaken in insektov  
Fini filtri

Fini filtri

Medij finega filtra je običajno narejen iz steklenih vlaken, z premerom vlakna ne več kot 1 mikrometer. Hitrost zraka skozi ta medij je običajno okoli 2 do 10 cm/s. Področja uporabe finih filtrov:
  • zadrževanje cvetnega prahu
  • učinkovit proti vsem vrstam prahu, vključno z umazanimi delci
  • prezračevalni ter delno klimatski sistemi v šolah, kuhinjah, polnilnicah, ter delavnicah lahke  industrije,...
Klimat
Klimat