SERVIS OGREVALNEGA SISTEMA

Pokličite nas:

051 439 370

Servis ogrevalnega sistema

Tudi pri ogrevalnih sistemih je za pravilno in brezhibno delovanje potrebno izvajati redne servisne preglede posameznih elementov, kontrolirati in nadzorovati delovanje avtomatske regulacije, z vmesnimi nastavitvami in čiščenjem. Redni servisni pregledi pomenijo pravilno in optimalno delovanje naprav in ogrevalnih sistemov, kar zagotavlja prihranke.

Poleg navedenega, v podjetju Esis-co storitve s servisnimi pregledi zagotavljamo redno testiranje delovanja elementov avtomatike, izvajalnih organov (ventilov, loput) in obtočnih črpalk. Ob pregledu preverimo ustreznost pretoka vode skozi porabnike in po potrebi očistimo vodne filtre. Po odzračevanju ogrevalnega sistema vedno preverimo pritisk vode in jo po potrebi dopolnimo.

V kolikor ste zainteresirani, da naši usposobljeni serviserji pregledajo vaše ogrevalne naprave in sisteme, nas pokličite in se dogovorite za vaš termin.

Regulacija ogrevalnega sistema
Regulacija ogrevalnega sistema