REGULACIJA CENTRALNEGA OGREVANJA

Pokličite nas:

051 439 370

Regulacija centralnega ogrevanja

Regulacija centralnega ogrevanja

Regulacija je postopek, pri katerem regulirano temperaturo primerjamo z željeno vrednostjo in jo spreminjamo tako, da je čim bližja željeni vrednosti.

Regulacija ogrevalnega sistema mora zagotavljati:
  • nenehno prilagajanje toplotne moči naprave spreminjajočim pogojem okolice,
  • možnost nastavitve ustrezne temperature v prostorih,
  • energijsko učinkovito delovanje ogrevalnega sistema.

Osnovni elementi regulacije

  • temperaturna tipala (pomembna je njihova namestitev), pridobivajo informacije o temperaturi v prostoru, cevovodih in zunaj,
  • regulacijska krmila enota primerja temperaturne vrednosti tipal in daje signale izvajalnim enotam,
  • izvajalne enote so mešalni ventili, pipe, regulatorji ipd., ki neposredno regulirajo sistem ogrevanja.

Vrste regulacije

  • centralna regulacija regulira temperaturo vode v kotlu (vstop v ogrevalni sistem) glede na temperaturo zraka v prostoru,
  • lokalna ali prostorska regulacija nastavlja temperaturo površine ogrevala tako, da v prostoru dobimo željeno temperaturo,
  • regulacija sanitarne vode nastavlja tempraturo sanitarne vode glede na potrebe porabnikov.